8. Opět ukládáme a načítáme

Tento výukový kurz vznikl na základě seriálu, který kdysi běžel v časopise BETYNKA

Ahoj kamarádi!

Každý program, který za to stojí, si jistě budete chtít uložit do počítače a někdy jindy opět načíst na obrazovku neboli otevřít. O ukládání a otevírání jsme se již bavili v souvislosti s obrázky tvořenými v první úrovni Baltíka ve 3. kapitole. Pro jistotu si zopakujme.

  1. Klepněte na disketu se šipkou dobnitř .
  2. Objeví se ukládací obrazovka a do okénka v pravé dolní části napište, jak se bude váš program jmenovat: . Jméno musí být nejvýše 8 znaků dlouhé a nesmí obsahovat mezery, písmena s háčky a čárkami a některé speciální znaky (.:;,*/?).
  3. Potvrďte klávesou Enter a klepněte ještě jednou na symbol diskety.

Pokud ukládáte tentýž program podruhé, potřetí nebo vícekrát, už se vám v okénku podle bodu 2 samo nabídne jeho jméno. Uložení se vám samo nabídne, když budete opouštět neuložený program dveřmi nebo otevírat nový.

  1. Klepněte na disketu se šipkou ven .
  2. V dialogové obrazovce si najděte ikonu vašeho programu (je na ní napsáno BPR a pod ní je jméno) a klepněte na ni myší.
  3. Program se načte na obrazovku a vy jej můžete spustit.

Spolu se mnou jste si nainstalovali do svého počítače celou řadu příkladů. Zkuste si je nyní postupně otevřít a spustit (PROGRAM1 až PROGRAM8).

Čím se liší ukládání (a otevírání) programů z třetí úrovně od stejné činnosti s obrázky v předchozích úrovních? Tam jste ukládali přímo obrázek – scénu (ikonky měly označení BSC, soubory se jmenovaly S00, S01 atd.), nyní ukládáte pouze předpis, jak se má obrázek vytvořit. Ikona má označení BPR (Baltíkův Program).


[na domovskou stránku] [zpět] [obsah kurzu] [dále]