3. Ukládáme a načítáme scény

Tento výukový kurz vznikl na základě seriálu, který kdysi běžel v časopise BETYNKA

Ahoj kamarádi!

Tak  vás opět vítám na své další stránce. Co nás dnes čeká? Řekneme si ještě pár slov o ukládání vašich výtvorů na disk počítače a jejich opětovném vyvolání na obrazovku. Obrázkům poskládaným z jednotlivých předmětů můžeme odborně říkat scény.

Důležité upozornění: ukládat obrázky a scény nemůžete, pokud pracujete pouze s demoverzí programu!

Abyste se mohli svou scénou pochlubit druhý den třeba kamarádům, je nutné uložit ji natrvalo do počítače a později ji opět načíst. Nepleťte si:

Načíst (disketa s modrou šipkou ven) naopak znamená směr z počítače na obrazovku.

Uložit (disketa s červenou šipkou dovnitř) znamená přenést něco z obrazovky do počítače (viz obr. 1).

Ukládat můžete buď na pevný disk nebo na disketu. Pevný disk je neustále v počítači, většinou je na něm dost místa a proto se o ně nemusíte zvlášť starat. Disketa je zase přenosná a hodí se například tehdy, když chcete vaši scénu předvést na jiném počítači (ale musí tam být také nainstalovaný Baltík).

Disketa se většinou označuje písmenem A a pevný disk písmenem C. Pozor: ve svém programu používám jako symbol pro ukládání obrázek diskety, ať již ukládáte na disketu nebo na pevný disk.

Abyste se v uložených scénách nějak vyznali, musí se každá nějak jmenovat. Scény mohou být uloženy buď všechny v jedné složce, nebo v několika různých složkách (adresářích).

Z předminulého povídání už víte, že klepnutím na mřížku se šipkou v úvodní obrazovce Baltíka přejdete do první úrovně práce, do "skládání" obrázků myší. Chcete-li se klepnutím na dveře vrátit zpět, musíte se potom ještě rozhodnout, zda své dílo uložíte (disketa s šipkou dovnitř) nebo neuložíte:

Uložit obrázek ale můžete i bez ukončení "skládání", klepnutím na ikonu Uložit - disketa s šipkou dovnitř ve spodní části obrazovky . Objeví se obrazovka podle následujícího obrázku:

Nejprve napište jméno scény (nesmí by obsahovat žádnou mezeru ani znaky .,”;/*?) a potom znovu klepněte na ikonu Uložit .

Před tímto potvrzením se ještě můžete rozhodnout, kam obrázek uložit. Většinou se o to nestaráte, tj. klepnete pouze na ikonu Uložit. Chcete-li však ukládat na disketu, klepněte nejprve na symbol diskety [A:] a teprve potom na Uložit (potvrzení uložení).

Teď si naopak zkusíme načíst některou naši dřívější scénu na obrazovku. Klepněte myší na ikonu Načti - disketa s modrou šipkou ven . Obrazovku pro výběr scén vidíte na obrázku:

Nás budou zajímat ikony - mřížky s nápisem BSC (Baltíkova scéna). Klepněte tedy na ikonu vašeho obrázku (poznáte jej podle názvu) a potom na symbol ikonu Načíst (disketa s šipkou ven ).

Pokud mezi ikonami scén a disků uvidíte ještě žluté obálky, jde o tzv. složky (adresáře), ale těmi se teď nebudeme zabývat.

Pokud skládáte obrázek, neuložili jste jej a chcete načíst další, objeví se po klepnutí na ikonu Načíst nejprve dotaz, co s právě rozdělanou scénou. Zda ji uložit (červená šipka dovnitř) a potom teprve načíst další nebo neuložit a hned načíst další  (modrá šipka ven). Jestliže si vyberete Uložit a scénu dosud máte beze jména, budete muset ještě zadat nový název scény.

Také při mazání celé obrazovky (černý obdélníček dole ) se může objevit dotaz, zda předtím nechcete scénu uložit. Pokud chcete, klepněte na ikonu Uložit .

To je pro dnešek vše, nebojte se a zkoušejte. Příště nás bude čekat prostřední úroveň Baltíka, neboli Čarování.


[na domovskou stránku] [zpět] [obsah kurzu] [dále]