5. Začínáme programovat

Tento výukový kurz vznikl na základě seriálu, který kdysi běžel v časopise BETYNKA

Ahoj kamarádi!

Dnes začneme o něčem úplně jiném než o počítačích. Představme si malého Péťu, kterého maminka učí nakupovat. Nejprve jej vezme s sebou na nákup do samoobsluhy. Jdou spolu, Péťa nese košík a maminka mu říká: "kup mléko, dej do košíku pět rohlíků, teď půl chleba, pojď k pokladně, tady máš peníze, zaplať …".

Péťa provádí, co mu maminka napovídá a učí se nakupovat. Po nějakém čase jej maminka pošle poprvé samotného. Vybaví ho papírkem se seznamem. Na něm bude namalovaný chleba, máslo, pět rohlíků a Péťa v obchodě "čte" a provádí maminčiny příkazy. Podle lístku kupuje chleba, máslo a tak dále.

Důležité je, že mu maminka napsala všechno předem a on to pak už podle jejího předpisu vykonává samostatně. Takovému předpisu budeme říkat program.

Program je tedy posloupnost příkazů. Posloupnost znamená, že něco následuje po sobě. Program přitom musí být jednoznačný. To znamená, že vždy musí být jasné, který příkaz následuje po kterém. Což o to, náš Péťa má rozum a jistě by si dokázal poradit i s nenadálou situací. Být však na jeho místě třeba já, Baltík, nevěděl bych, co mám dělat, kdybych měl na výběr více příkazů současně bez bližšího vysvětlení.

Vidíte, už jste u mne, u Baltíka. Co mám s Péťou společného? V minulém dílu jste mne vodili "za ručičku" a radili mi, co mám dělat. To byl Péťa s maminkou v obchodě. Dnes se začneme učit programovat, ukážeme si, jak sestavit předpis podobný papírku od Péťovy maminky, ale takový, abych mu rozuměl já.
Do programovací úrovně Baltíka se dostanete klepnutím na ikonu s ozubenými kolečky v úvodní obrazovce:

Objeví se obrazovka, kterou vidíte na obrázku:

V ní tentokrát nebudu čarovat já, ale budete tam zapisovat náš program. Příkazy – obrázky, které máte k dispozici, jsou umístěny v horních dvou řádcích. Výjimkou je pouze známá ikona Baltíka v mřížce – výběr předmětu k čarování. Tu najdete ve spodní části. Chcete-li některý příkaz umístit do programu, klepněte na něj myší a pak myš přesuňte do černé plochy a opět klepněte.

Příkazy se budou vykonávat postupně zleva doprava a po řádcích shora dolů.

Význam jednotlivých ikon zjistíte klepnutím na otazník dole na obrazovce. Nápovědnou obrazovku vám tu ukazuju trochu malou, ale pokud si na ni na této stránce klepnete myší, ona se vám zvětší:

Zkuste si vytvořit program podle následujícího obrázku (klepnutím myší jej opět zvětšíte):

Co mám v tomto programu udělat? Začnu (a to platí vždy) v levém dolním rohu otočený doprava. Dvakrát popojdu o jeden krok, otočím se doleva, opět popojdu, otočím se doprava, popojdu a vyčaruji zvoneček. Pak počkám na stisk libovolné klávesy nebo tlačítka myši (to abyste si mohli výsledek prohlédnout) a program skončí.

Abych to doopravdy vykonal, musíme program pustit klepnutím na tlačítko START . Jestli jste program "napsali" správně, uvidíte to, co je na posledním obrázku:

Úkol asi tušíte: to, co jste nejprve v první úrovni poskládali myší a potom ve druhé vyčarovali spolu se mnou, teď pro změnu naprogramujte!


[na domovskou stránku] [zpět] [obsah kurzu] [dále]