4. Dnes čaruje Baltík

Tento výukový kurz vznikl na základě seriálu, který kdysi běžel v časopise BETYNKA

Ahoj kamarádi!

Už počtvrté se se mnou setkáváte. Možná se ale ptáte: proč Baltík, jaký čaroděj, když vlastně čarujete - kreslíme myší sami? Dobrá, dnes tedy budu pracovat já! Ale přece jen mě v tom, doufám, nenecháte samotného a pomůžeme mi: budeme mne vodit "za ručičku" a radit mi, co mám dělat.

Pusťte si program a v nabídce při dolním okraji obrazovky klepněte na ikonu Baltíka (prostřední úroveň):

Opět se ocitnete v mém černém prostoru, v jeho levém dolním rohu vás tentokrát čekám já, čaroděj Baltík, osobně:

Poněkud jiná je nabídka ikon:

Klepnutím na ikonu Baltíka se šipkou vlevo nebo vpravo mne otočíte o 90° v tomto směru. Klepnutím na ikonu chodící postavičky popojdu o jedno pole ve směru, do kterého jsem otočený. Další dvě ikony slouží k čarování. Chcete-li si vybrat předmět, který budu čarovat, použijte Baltíka v mřížce. Výběr se provádí úplně stejně jako dříve, až na to, že vyčarovaný předmět neumísťujete sami. Předmět se vždy vyčaruje přede mne (ve směru, do kterého jsem otočený).
To znamená, že pokud chcete někde na obrazovce vyčarovat například stromeček, musíte mne tam nejprve dovést a správně mě otočit. Potom teprve vyberte předmět. Pro další čarování na jiném místě tam musím opět nejprve dojít nebo se otočit a potom teprve čarovat. Mám-li vícekrát po sobě čarovat tentýž předmět, nemusíte jej vždy vybírat - použijte ikonu čarujícího Baltíka bez mřížky (viz obrázek).

Dalších několik ikon už jistě znáte: Baltedit (úprava a vytváření předmětů - viz 2. díl), smazání obrazovky, načtení a uložení scény (viz 3. díl), ukončení práce:

Pusťte se tedy do práce, zkuste si třeba obrázky dříve poskládané myší znovu vytvořit čarováním. Nezapomeňte, že vždy existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout cíle.
Například srdíčko na následujícím obrázku jsem vyčaroval takto: z výchozí pozice (vlevo dole, dívám se doprava) jsem pětkrát popošel rovně, otočil se doleva, potom opět dvakrát rovně (tj. nahoru) a nakonec jsem se otočil doprava a vyčaroval předmět. Úplně stejně by to ale dopadlo, kdybych se třeba nejprve otočil doleva, pošel o dva kroky, otočil se doprava a popošel o pět kroků a čaroval. Milovníci turistiky mohli mezitím třikrát oběhnout celý prostor.

Úkol pro vás: zkuste si všechny scény poskládané v první úrovni vyčarovat spolu se mnou ve druhé úrovni! Takže se dobře bavte a nashledanou v další kapitole při programování.


[na domovskou stránku] [zpět] [obsah kurzu] [dále]