Máte zájem se dozvědět něco o sobě i kvalitě svého života?

Zjistit, zda žijete v rovnováze sami se sebou i svým okolím?

Pokud ano, odpovězte upřímně na otázky v každé ze 4 oblastí vaší osobnosti, života a práce